دوشنبه 27 خرداد 1398   03:16:14
  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

نشست هم اندیشی مدیران کل امور روستایی و شوراهای استانداریهای کشور با معاون توسعه روستایی معاونت اول ریاست جمهوری با موضوع تبیین اهداف اقتصاد مقاومتی و تولید در مناطق روستایی کشور در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل گردید.
سید ابوالفضل رضوی ضمن تاکید بر الگوی مشارکت و نقش آن در ثبات و امنیت کشور بر حمایت آن معاونت از طرحهای اشتغالزایی روستایی در قالب تسهیلات اشاره نمود.
مدیران کل استانها نیز به بیان دیدگاههای خود بویژه در محدودیت واگذاری اراضی به روستاییان برای ایجاد واحد مسکونی و موانع کارآفرینی روستایی پرداختند و بر عدم تطابق دستورالعملها و آیین نامه صدور پروانه فعالیت واحدهای تولیدی کوچک روستا با شرایط واقعی تاکید نمودند.

 


مجری سایت:شرکت سیگما