شنبه 29 تير 1398   13:08:06

اخبار

آرشیواخبارRSS

معرفی دفتر

معرفی دفتر


سید خدادوست موسوی
مدیر کل دفتر امور روستایی وشوراها

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
رزومه کاری:

کارشناس دفتر امور روستایی و شوراها
کارشناس مسئول مدیریت بحران استان
جانشین مدیرکل مدیریت بحران استان
مدیرکل مدیریت بحران استان
معاون اجرایی دفتر استاندار

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  پیشینه ایجاد دفتر امور روستایی و شوراها

   در راستای سیاستهای اصولی دولت  مبنی بر رسیدگی دقیق و به موقع به مسائل روستایی و جهت پیگیری راهبردهای ترسیم شده مطابق برنامه های کشوری در سطح استان در نیمه دوم سال 1386 دفتر امورروستایی و شوراها به عنوان یک دفتر مستقل تشکیل و دفتر امور مناطق محروم درآن ادغام گردید . 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وظایف دفتر روستایی و شوراها
 مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان.
همکاری با واحدهای ذیربط در وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت‌های طرح‌های عمرانی در روستاها.


 بررسی طرح‌های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح‌هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می‌گیرد با همکاری دفتر فنی استانداری.


اقدام در مورد راهنمائی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمران روستائی به منظور پیشرفت برنامه‌های عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم.


نظارت بر برنامه‌های عمرانی و گزارش‌گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه‌های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه‌های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی


هماهنگی با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح‌های توسعه اقتصادی براساس استعدادهای مناطق، به منظور توسعه سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص در زمینه گردشگری، صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی.


انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاه‌های مربوطه، بانک‌ها و موسسات مالی به منظور پرداخت کمک‌های فنی و اعتباری، تسهیلات قرض‌الحسنه و وام‌های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده.


همکاری با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی: 1- ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها 2- فعال‌سازی تشکل‌های مردمی و خیرین و بخش خصوصی در زمینه انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اشتغالزا در مناطق روستایی، رشد و توسعه کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید از طریق انجام آموزش‌های مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای هر منطقه 3- رفع نیازهای آموزشی در زمینه دینی، تربیتی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات موردنیاز جهت تقویت روحیه خودباوری، خوداتکایی و عزت نفس در روستاییان.


توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی درخصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه‌های سلامت، تأمین اجتماعی و سایر خدمات بیمه‌ای در روستاهای استان.


نظارت بر اقدامات دستگاههای متولی حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی روستاها در چارچوب قوانین موجود.


نظارت بر واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی ذیربط در زمینه اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی ساختار کالبدی محیط و مقاوم‌سازی مسکن روستایی و اجرای طرحهای مصوب روستایی.


تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه و ارائه به اداره کل مدیریت بحران جهت تخصیص اعتبارات لازم.


بررسی و اظهارنظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه‌های عمرانی از نظر مالی و اعتباری و همکاری با واحدهای ذیربط در نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاریهای استان.


برنامه‌ریزی و پیگیری درخصوص تشکیل دهیاری‌ها براساس قوانین و مقررات مربوط با کمک و همکاری فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان.


ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به دهیاریها به فرمانداران و واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی.


پیگیری تهیه طرح‌های روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذیربط استانی.


ابلاغ برنامه‌ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران ، بخشداری‌ها و دهیاریها.


پشتیبانی در زمینه تأمین و تجهیز دهیاری‌ها و هماهنگی‌های لازم در این زمینه با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری تأمین ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای ذی‌ربط.


همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه‌های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری و شورای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تأیید و ابلاغ برای اجرا.


   20.   همکاری با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای ذیربط در استانداری به منظور تهیه بانکهای اطلاعاتی، جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم گزارشات مرتبط با تغییرات شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این شاخص‌ها و به روزرسانی بانک اطلاعات دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمان ملاقات:   شنبه ها             ساعت  10 الی 12
تلفن تماس : 33233514 - 074

چارت تشکیلاتی

شرح وظایف

شرح وظایف کارکنان دفتر امور روستایی و شوراها

عنوان پست/ شغل: مدیر کل دفتر  امور روستایی و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویر احمد              شماره پست/ شغل: 132 - 23
سید خدادوست موسوی

  


تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
نوع استخدامی: رسمی

 1. پیگیری تخصص، جذب و توزیع اعتبارات مربوطه به امور روستایی از طریق منابع اعتباری مختلف
 2. هماهنگی و نظارت بر حفاظت محیط زیست و بهداشت عمومی روستاها درچارچوب قانونی مدیریت پسماندها و الایندها
 3. نیاز سنجی، پیگیری و سازماندهی و توزیع ماشین آلات عمرانی و خدمات روستا براساس امکانات وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و سایر مراجع زیربط
 4. برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاهها، سازمان و نهادهای متولی امور روستایی در سطح استانبه منظور تحقق توسعه پایدار و همه جانبه روستایی
 5. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تفاهم نامه های مشترک سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با امور روستاها،ابلاغ شده از سوی وزارت کشور
 6. نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها، بازدیدها و کارگاههای آموزشی
 7. ابلاغ قوانین و مقررات و دستوالعمل های مرتبط با امور دهداریها به فرمانداریهای تابعه دستگاههای اجرایی ذیربط استان
 8. بررسی تعرفه های عوارض محلی وبهای خدمات پیشنهادی دهیاریهای و شورای اسلامی
 9. هماهنگی و پیگیری تهیه بازنگری طرح هادی روستایی با همکاری دستگاه ذیربط
 10. نظارت بر برنامه عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و عندالزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع
 11. بررسی شرایط اعطاء مجوز تاسیس دهیاری در روستاها و اعلام اسامی روستاهای واجد شرایط به وزارت کشور برای دریافت مجوز تاسیس دهیاری و پیگیری در جهت راه اندازی دهیاری در روستای مربوطه
 12. تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعات دهیاری های استان
 13. برنامه ریزی و پیگیری جهت تعیین درجه دهیاریهای استان
 14. نظارت و سازماندهی امور اداری و استخدامی دهیاری های استان
 15. پیگیری و هماهنگی تاسیس، راه اندازی و سازماندهی تعاونی دهیاریهای استان
 16. انجام امور مربوط به ورزش برای دهیاران و کارکنان دهیاریهای استان
 17. نظارت بر فرایند بودجه سالیانه دهیاریهای استان براساس دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور
 18. نظارت و بررسی بر عملکرد دهیاریهای استان کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداریها و سازمادهی آن در سطح شهرستان و برنامه ریزی جهت توزیع درآمدهای حاصله به منظور بهسازی روستاها
 19. پیگیری امور مربوط به مناطق محروم روستایی استان و هماهنگی با دفتر امور مناطق محروم کشور
 20. بررسی نیازهای پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز دهیاریها و پیگیری تایید و تخصص اعتبار مورد نیاز از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 21. برنامه ریزی و هماهنگی بین سازمان های متولی امر اشتغال در روستاها جهت توسعه و رونق اقتصادی مناطق روستایی استان
 22. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پست/شغل:معاونت دفتر امو روستایی و شوراها                                                            شماره پست/ شغل: 133 - 23
کرامت الله اکابرتحصیلات:کارشناسی ارشد حقوق
نوع استخدام:پیمانی

 
 1. نظارت بر حضور و غیاب کارکنان دفتر
 2. برنامه ریزی و پیگیری جهت حضور مستمر دهیاران
 3. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تفاهم نامه های مشترک سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با امور روستاها، ابلاغ شده از سوی وزارت کشور
 4. نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها، بازدیدها و کارگاههای آموزشی
 5. بررسی تعرفه های عوارض محلی وبهای خدمات پیشنهادی دهیاریهای و شورای اسلامی
 6. نظارت بر برنامه عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و عندالزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع
 7. نظارت و هدایت و راهنمایی های لازم بر انجام وظایف کارکنان تحت سرپرستی
 8. نظارت بر توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با کمک دهیاران
 9. پیگیری برنامه ششم توسعه استان در حوزه روستایی
 10. پیگیری سند توسعه روستایی استان
 11. نظارت و تهیه و تنظیم راهنمایی خط مشی و تعیین عناصر اساسی برنامه های آمادگی عمومی روستائیان
 12. نظارت و تهیه و تنظیم توابع قانونی و تصویب نامه ها و سایر مقررات مربوطه به امور عمرانی روستاها با همکاری دهیاران مربوط
 13. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پست/ شغل: کارشناس مسئول نظارت بر امور روستایی، سرمایه گزاری و اشتغال روستاها            شماره پست/ شغل: 135 - 23
امرالله فرخی رادتحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی
نوع استخدام:پیمانی
 1. بررسی شرایط اعطاء مجوز تاسیس دهیاری در روستاها و اعلام اسامی روستاها واجد شرایط به وزارت کشور برای دریافت مجوز تاسیس دهیاری و پیگیری در جهت راه اندازی دهیاری در روستای مربوطه
 2. برنامه ریزی و پیگیری جهت تعیین درجه دهیاریهای استان
 3. برنامه ریزی و هماهنگی بین سازمان های متولی امر اشتغال در روستاها جهت توسعه و رونق اقتصادی مناطق روستایی استان
 4. تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی دهیاریهای استان
 5. پیگیری ماشین آلات واگذاری به دهیاریها از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 6. برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاهها، سازمان و نهادهای متولی امور روستایی در سطح استان به منظور تحقق توسعه پایدار و همه جانبه روستایی
 7. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تفاهم نامه های مشترک سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با امور روستاها، ابلاغ شده از سوی وزارت کشور
 8. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 9. پیگیری ،دریافت و بررسی تفریغ بودجه دهیاری ها
 10. سامانه بودجه دهیاری ها
 11. پیگیری نرم افزار جامع مالی دهیاریها
 12. پیگیری و نظارت بر حسن صدوراحکام حقوقی دهیاران و کارکنان دهیاریها
 13. پیگیری و نظارت بر حسابرسی دهیاریها
 14. پیگیری گزینش دهیاری ها
 15. پیگیری ونظارت امور مربوط به اعتبارات دهیاریها
 16. گزارش اعتبارات به مراجع ذیربط
 17. پیگیری امور  طرحهای سرمایه گذاری در دهیاری ها
 18. نظارت بر  حضور وغیاب دهیاری ها
 19. نظارت و هدایت و راهنمایی های لازم بر انجام وظایف کارکنان تحت سرپرستی
 20. سایر امور طبق دستور مافوق
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پست/ شغل: کارشناس مسئول امور دهیاری ها و شورا ها                                       شماره پست/ شغل: 138-23
احسان مظاهری
تحصیلات: لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نوع استخدام:پیمانی
 1. نظارت و هدایت و راهنمایی های لازم بر انجام وظایف کارکنان تحت سرپرستی
 2. اقدام در مورد راهنمایی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمرانی روستایی به منظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم
 3. بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری
 4. برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل دهیاریها براساس قوانین و مقررات مربوط با کمک و همکاری فرماندلریها و بخشداریهای استان
 5. ابلاغ قوانین و دستورالعملهای مربوطه به دهیاریها، به فرمانداران جهت انعکاس به آنها
 6. نظارت و پیشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاریها و هماهنگی های لازم در این زمینه با سازمانها و دستگاههای ذیربط
 7. نظارت و پیگیری طرحهای روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذیربط استانی
 8. ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداریها و دهیاریها
 9. نظارت بر توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با کمک دهیاران
 10. پیگیری و نظارت بر درآمد ماشین آلات
 11. پیگیری برنامه ششم توسعه استان در حوزه روستایی
 12. پیگیری سند توسعه روستایی استان
 13. پیگیری طرح ناوگان حمل و نقل عمومی روستایی
 14. امار و اطلاعات شوراها
 15. مکاتبات و شکایات مربوط به شورا ها
 16. ماشین آلات و دهیاری ها ( امور مربوط به توزیع ، مزایده و فروش ماشین آلات)
 17. اعتبارات بند "ح" تبصره 9 قانون بودجه کل کشور
 18. پیگیری دریافت خودرو های آتش نشانی
 19. پیگیری راه اندازی پایگاه های آتش نشانی
 20. پیگیری ثبت حوادث آتش سوزی روستایی
 21. آمار و اطلاعات روستا های واقع در حریم شهر ها
 22. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 عنوان پست/ شغل:کارشناس نظارت بر امور زیربنایی روستا ها                                                   شماره پست/ شغل:  136-23
خالق کریمیتحصیلات: لیسانس علوم سیاسی
نوع استخدام: پیمانی
 
 1. بررسی طرحها و ارسال پروندهای بانک سیناو بازدید از طرحها
 2. تکمیل اطلاعات دهیاریها و پرسنل ها در سامانه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
 3. جمع بندی وارسال گزارش هفتگی ، ماهانه ، شش ماهه ، وسالانه دفتر به معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور
 4. پیگیری امور فرهنگی
 5. نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرحهای عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با ادارات مختلف دولتی در روستاها
 6. نظارت و تهیه و تنظیم راهنمایی خط مشی و تعیین عناصر اساسی برنامه های آمادگی عمومی روستائیان
 7. پیگیری تدوین کتابچه فرصت های سرمایه گذاری در استان
 8. پیگیری امور نیروهای امریه دفتر امور روستایی و نیروهای وظیفه مامور به آتش نشانی های
 9. تعاونی دهیاری ها
 10. روستاهای هدف گردشگری
 11. پروژه ارتقاء تولید و اشتغال پایدار روستایی
 12. طرحهای مشارکتی و غیر مشارکتی
 13. طرحهای برتر دهیاری ها
 14. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کارشناس امور روستایی
هادی نوری پور


تحصیلات:لیسانس عمران
نوع استخدام: قراردادی

 
 1. تهیه پیش نویس طرحهای لازم جهت تعیین ضوابط در مورد قیمتهای منطقه ای و ساختمانها در روستاهها با توجه به متقاضیان محلی و شرایط اقتصادی با همکاری دهیاران مربوط
 2. نظارت و تهیه و تنظیم توابع قانونی و تصویب نامه ها و سایر مقررات مربوطه به امور عمرانی روستاها با همکاری دهیاران مربوط
 3. تهیه طرحهای لازم جهت جلوگیری از خسارات ناشی از سیل با همکاری دهیاران مربوط
 4. تهیه ضوابط مشخصات فنی و نقشه های تیپ برای ساختمان ها و تاسیسات عمومی در روستا ها
 5. نظارت عالیه بر فعالیت های عمرانی دهیاری ها و حسن اجرای طرح های عمرانی در مناطق روستایی
 6. هماهنگی در امور فنی مرتبط با امور دهیاری ها در واحد های ذیربط فرمانداری ها ، بخشداری ها ، و راهنمایی و کمک لازم به آنها
 7. بررسی وضعیت صدور پروانه روستایی و ابلاغ دستورالعمل ها و ایجاد هماهنگی با دستگاه های مسئول
 8. نظارت بر صدور پروانه روستایی توسط بخشداری و دهیاری ها ( بازدید میدانی )
 9. تهیه و جمع آوری اطلاعات پروژه های افتتاحی دستگاه های اجرایی و دهیاری ها و ارسال آن به دفتر توسعه روستایی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
 10. کنترل برآورد های انجام شده توسط ناظرین دهیاری ها
 11. کنترل و شرکت در کمیسیون برگزاری مناقصات دهیاری ها
 12. بررسی صورت وضعیت های ارائه شده از سوی پیمان کاران به دهیاری ها
 13. توزیع اعتبارات عمرانی دهیاری ها شامل ( جرائم راهنمایی، تبصره های بودجه ، گردشگری و...)
 14. همکاری با واحد های استانی دستگاه های اجرایی و واحد های ذیربط استانداری به منظور تهیه بانک اطلاعاتی ،جمع آوری اطلاعات و تنظیم گزارشات مرتبط با شاخص ها
 15. ابلاغ برنامه ها و اهداف حوزه امور عمرانی به فرمانداران و بخشداران
 16. به روز رسانی آمار صدور پروانه ساختمان
 17. برگزاری دوره های آموزشی و آزمون برای نیرو های فنی
 18. توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستا ها ( حوزه بهداشت روستایی)
 19. پاسخگویی به مکاتبات ارباب رجوع در حوزه امور روستایی
 20. مکاتبات با فرمانداری و پیگیری جهت تهیه تعرفه عوارض روستایی توسط دهیاری ها
 21. انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه عمرانی
 22. انجام وظایف مربوط به امور روستاها طبق مقررات قانونی
 23. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ستار جلیل
کارشناس هماهنگی و پیگیریتحصیلات:فوق لیسانس اقتصاد
نوع استخدام:سرباز امریه

 
 1. برگزاری جلسات دفتر و هماهنگی با کارشناسان و معاون دفتر
 2. پیگیری نامه های وارده به دفتر و ارسال آن به دبیرخانه
 3. انجام کلیه امور مربوطه به دفتر از جمله دریافت و ارسال نامه از طرف کارشناسان و هماهنگی با معاون دفتر
 4. دریافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جیان آنها در رایانه یا دفاتر موبوطه
 5. تفکیک و توزیع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها
 6. انجام اقدامات در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل های مخصوص
 7. تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر مربوطه و تعیین وقت ملاقات برای آنهات
 8. تهیه و تنظیم گزارشات پیرامون وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیر
 9. تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات و جدول های مربوزه به حوزه
 10. انجام هماهنگی لازم برای تنظیم برنامه های مدیر اعم از بازدید، ملاقات، جلسات
 11. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حمید عزیزی
کارشناس امور روستایی


تحصیلات:لیسانس فناوری اطلاعات
نوع استخدام:سرباز امریه

 1. صدور احکام حقوقی دهیاران
 2. جمع آوری سند های واریزی به حساب دهیاران
 3. پیگیری آزمون مکاتبه ای دهیاران
 4. پیگیری دوره های آموزشی دهیاران ، مسئولین مالی و فنی دهیاران 
 5. انجام امور تدوین کتابچه فرصت های سرمایه گذاری در استان
 6. امور مربوط به اعتبارات دهیاری ها
 7. انجام وظایف مربوط به امور روستاها طبق مقررات قانونی
 8. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
محسن پورمحمدی
کارشناس  فناوری و اطلاعات 


تحصیلات : لیسانس کامپیوتر
نوع استخدام: سرباز امریه

 
 1. مدیریت زیرپورتال دفتر امور روستایی و شوراها
 2. مدیریت وبلاگ دفتر امور روستایی و شورا ها
 3. پیگیری و انجام امور مربوط به کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 4. تنظیم جداول اطلاعات فرم خلاصه پروژه های عمرانی دهیاری های تمامی شهرستان های استان
 5. پیگیری نامه های وارده به دفتر و ارسال آن به دبیرخانه
  
 6. برگزاری دوره های آموزشی دهیاران ، مسئولین مالی و فنی دهیاران 
  7. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
میثم الهیان
کارشناس امور روستایی


تحصیلات:لیسانس حسابداری
نوع استخدام:سرباز امریه

 
 1. انجام امور احکام حقوقی دهیاران
 2. انجام امور بودجه مصوب
 3. سامانه بودجه دهیاری ها
 4. پیگیری جهت تعیین درجه دهیاریهای استان
 5. پیگیری بر اجرای تفاهم نامه های مشترک سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با امور روستاها، ابلاغ شده از سوی وزارت کشور
 6. دریافت و بررسی تفریغ بودجه دهیاری ها
 7. انجام وظایف مربوط به امور روستاها طبق مقررات قانونی
 8. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سید رضا موسوی
کارشناس امور روستایی


تحصیلات:لیسانس حسابداری
نوع استخدام:سرباز امریه

 1. پیگیری و آموزش نرم افزار مالی دهیاری ها
 2. حسابرسی دهیاری ها
 3. بررسی عملکرد های مالی دهیاری ها
 4. پیگیری عملکرد دستگاهها، سازمان و نهادهای متولی امور روستایی در سطح استان به منظور تحقق توسعه پایدار و همه جانبه روستایی
 5. بررسی طرحها و ارسال پروندهای بانک سیناو بازدید از طرحها
 6. انجام وظایف مربوط به امور روستاها طبق مقررات قانونی
 7. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پست/ شغل: کارشناس  هماهنگی و پیگیری      شماره پست/ شغل:  134-23  خالی می باشد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پست/ شغل: کارشناس نظارت بر امور سرمایه گذاری و اشتغال روستا ها    شماره پست/ شغل:  137-23  خالی می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 عنوان پست/ شغل: کارشناس امور دهیاری ها     شماره پست/ شغل:  139-23  خالی می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پست/ شغل: کارشناس امور شوراها     شماره پست/ شغل:  140-23  خالی می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پست/ شغل: حسابرس   شماره پست/ شغل:  141-23  خالی می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات دفتر روستایی عبارتند از:
 
 1.  استاندارد های حسابداری بخش عمومی شماره1 (نحوه ارائه صورتهای مالی)
 2.  بخشنامه عزل دهیار
 3.  بخشنامه بودجه دهیاری ها  سال 1396
 4.  دستعور العمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران سال 1395
 5.  دستورالعمل عوارض پیشنهاد نهایی سال 1395
 6.  دستورالعمل نحوه درجه بندی دهیاری ها
 7.  شیوه نامه ساماندهی ماشین آلات عمرانی و خدماتی دهیاری‌ها
 8.  طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا'
 9.  کتاب مجموعه قوانین ده و دهیاری
 10.  مشخصات فنی تابلوی معرفی پروژه های عمرانی دهیاری ها
 11.  نظام نامه ارزیابی عملکرد دهیاریهای کشور(1)
 12.  بخشنامه وزیر کشور در خصوص صدور پروانه ساختمانی در روستاها
 13.  آیین نامه استفاده از اراضی،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
 14.  اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری های کشور
 15.  بخشنامه بودجه
 16.  نصاب معاملات سال 1395 شهرداریها
 17.  بسته توسعه روستایی کامل
فايلها
استاندارد هاي حسابداري بخش عمومي شماره1 (نحوه ارائه صورتهاي مالي.pdf 232.36 KB
آيين نامه استفاده از اراضي،احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها.pdf 728.556 KB
بخشنامه عزل دهيار.pdf 366.161 KB
بخشنامه وزير کشور در خصوص صدور پروانه ساختماني در روستاها.pdf 404.563 KB
بسته توسعه روستايي .كامل.pdf 1.89 MB
دستعور العمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران سال 1395.pdf 1.12 MB
دستورالعمل___عوارض_پيشنهاد_نهايي_سال_1395.pdf 496.505 KB
دستور--العمل-نحوه-درجه-بندي-دهياري-ها.pdf 101.136 KB
شيوه+نامه+ساماندهي++ماشين+آلات+عمراني+و+خدماتي+دهياري‌ها.pdf 131.941 KB
کتاب مجموعه قواانين ده و دهياري.pdf 2.27 MB
مشخصات فني تابلوي معرفي پروژه هاي عمراني دهياري ها.pdf 118.198 KB
اساسنامه شرکت تعاوني دهياري هاي کشور.pdf 254.261 KB
نظام نامه ارزيابي عملكرد دهياريهاي كشور(1).pdf 277.416 KB
طرح مشارکت مردم در راه اندازي واحدهاي توليدي مستقر در روستا.pdf 3.14 MB
بخشنامه بودجه.pdf 607.134 KB
نصاب معاملات سال 1395 شهرداريها.pdf 44.197 KB
بخشنامه بودجه دهياريها 96.pdf 7.04 MB

خدمات وفرآیند


درصد جمعیت روستایی استانهای کشور براساس آمار سرشماری سال 1390 
ردیف استان مرکز استان جمعیت کل استان تعداد روستا جمعیت روستایی درصد جمعیت روستایی
1 سیستان و بلوچستان زاهدان 2,534,327 6,553 1,277,402 50.40%
2 هرمزگان بندرعباس 1,578,183 1,731 784,797 49.73%
3 گلستان گرگان 1,777,014 1,008 869,724 48.94%
4 خراسان شمالی بجنورد 847,727 835 418,445 48.22%
5 کهگیلویه و بویراحمد یاسوج 658,629 1,676 308,241 46.80%
6 مازندان ساری 3,073,943 2,974 1,390,868 45.25%
7 خراسان جنوبی بیرجند 662,534 1,703 298,104 43.64%
8 کرمان کرمان 2,398,988 5,177 1,233,097 41.96%
9 چهارمحال و بختیاری شهرکرد 895,263 766 372,351 41.59%
10 همدان همدان 1,758,268 1,075 716,379 40.74%
11 گیلان رشت 2,480,874 2,592 982,864 39.62%
12 لرستان خرم آباد 1,754,243 2,861 673,617 38.40%
13 زنجان زنجان 1,015,734 935 380,262 37.44%
14 آذربایجان غربی ارومیه 3,080,576 3,266 1,143,768 37.13%
15 اردبیل اردبیل 1,248,488 1,696 448,441 35.92%
16 ایلام ایلام 557,599 668 196,105 35.17%
17 کردستان سنندج 1,493,645 1,702 507,275 33.96%
18 فارس شیراز 4,596,658 4,220 1,466,054 31.89%
19 بوشهر بوشهر 1,032,949 623 325,436 31.51%
20 آذربایجان شرقی تبریز 3,724,620 2,712 1,144,553 30.735
21 کرمانشاه کرمانشاه 1,945,227 2,632 583,381 29.99%
22 خوزستان اهواز 4,531,720 4,055 1,293,279 28.54%
23 خراسان رضوی مشهد 5,994,402 3,335 1,679,995 28.03%
24 قزوین قزوین 1,201,565 842 322,476 26.84%
25 مرکزی اراک 1,413,959 1,210 367,690 26.00%
26 سمنان سمنان 631,218 589 143,716 22.77%
27 یزد یزد 1,074,428 1,143 181,594 16.90%
28 اصفهان اصفهان 4,879,312 1,731 707,376 14.50%
29 البرز کرج 2,412,513 355 226,670 9.40%
30 تهران تهران 12,183,391 756 876,614 7.20%
31 قم قم 1,151,572 203 55,339 4.81%
جمع 75,149,569 61,624 21,366,914 28.43%
 
 
تعداد عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری
 

فرمانداری ویژه
تعداد واحدها و عناصر تقسیماتی
سال تاسیس

مرکز استان

 

استان

شهر

دهستان

بخش

شهرستان

34

1،242

2،589

1،058

428

کشور

--

17

45

19

8

1355

یاسوج

کهگیلویه و بویراحمد

 
 

 
 
جدول مقایسه ای تعداد آبادی ها استان و کشور
کهگیلویه و بویر احمد 
آبادی های کمتر از 20 خانوار آبادی دارای سکنه آبادی فاقد سکنه تعداد آبادی ها جمعیت روستایی کشور/استان

 
23،482 61،748 34،801 96،549 21،503،008 کشور

 
952 1674 565 2239 309،846 کهگیلویه و بویراحمد

 
4.05 2.71 1.62 2.32 1.44 نسبت استان از کشور

 
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


سیمای کلی جمعیت و تعداد
  دهیاریهای استان  بر اساس آخرین بروز رسانی بهمن  ماه 1394
 
جدول شماره (1 ) براساس شهرستان

 
ردیف شهرستان تعداد دهیاری خانوار جمعیت
1 بویراحمد 181 23650 99036
2 کهگیلویه 143 10992 49902
3 لنده 15 1626 7512
4 گچساران 44 6267 23983
5 دنا 63 7511 30087
6 بهمئی 46 3626 15243
7 چرام 38 3335 13910
8 باشت 25 1726 7408
جمع کل 555 58733 247081
 

جدول شماره (2) بر اساس بخش

 
ردیف شهرستان بخش تعداد دهیاری خانوار جمعیت
1 بویراحمد مارگون 39 2998 13451
2 مرکزی 100 17643 72892
3 لوداب 29 1728 7488
4 کبکیان 13 1281 5205
5 کهگیلویه چاروسا 36 2337 10438
6 سوق 11 1079 4709
7 مرکزی 64 5275 23558
8 دیشموک 32 2301 11197
9 لنده مرکزی 7 1222 5491
10 موگرمون 8 404 2021
11 گچساران مرکزی 44 6267 23983
12 دنا مرکزی 18 2383 8923
13 پاتاوه 45 5128 21164
14 بهمئی بهمئی گرمسیری 23 1704 7139
15 مرکزی 23 1922 8104
16 چرام مرکزی 22 2440 10397
17 سرفاریاب 16 895 3513
18 باشت مرکزی 12 739 3296
19 بوستان 13 987 4112
جمع 555 58733 247081
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لیست ماشین الات دهیاری های استان
نوع ماشین الات حمل زباله سبک کامیون مینی لودر بکهو لودر تراکتور اتش نشانی موتور سیکلت جمع
شهرستان
بویراحمد 27 5 1 14 30 3 16 96
کهگیلویه 16 2 1 5 16 1 - 41
دنا 19 1 - 7 9 - 25 61
چرام 11 1 - 3 8 1 3 27
لنده 7 2 1 1 4 1 3 19
گچساران 21 3 1 4 10 2 5 46
باشت 11 - - 4 2 - 6 23
بهمئی 14 1 1 4 8 - - 28
مجموع 126 15 5 42 87 8 58 341
 
-----------------------------------------------------------------------------
وضعیت شوراهای دهیاری های استان 
روستای های دارای شورا جمع اعضای شورا
مرد زن تعداد شورای 3 نفره تعداد شورای 5نفر
1961 46 639 18
مجموع:2007 نفر
 
 

آلبوم تصاوير

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 31473
تعداد بازديد کنندگان سايت: 16140446 تعداد بازديد زيرپورتال: 31483 اين زيرپورتال امروز: 53 سایت در امروز: 5988 اين صفحه امروز: 49
مجری سایت:شرکت سیگما