شنبه 29 تير 1398   13:30:02
  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

اخبار

برگزاری دوره آموزشی مسئولین امور مالی دهیاری های سراسر استان


     سید خدادوست موسوی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با اشاره به برگزاری دوره آموزشی مسئولین مالی دهیاری ها افزودند : به منظور بهبود روند فعالیت های امور مالی دهیاری های استان بر اساس اصول و استاندارد های حسابداری و تهیه صورت های مالی دهیاری های استان ، در همین راستا دوره یک روزه  آموزش مسئولین مالی و همچنین نمایندگان آموزشی دهیاری های استان در محل سالن همایش های جهاد دانشگاهی استان در تاریخ 15/05/1397 برگزار گردید و در ابتدا مدیرکل دفتر امور روستایی به بیان اهمیت مستند سازی خدمات و عملکرد دهیاری ها در روستاها پرداختند و با تاکید بر این موضوع که مسئولین مالی دهیاری ها که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی را در دهیاری ها بعهده دارند تلاش کنند به طور مستقل در هزینه کرد اعتبارات دهیاری ها فقط صرفا مرّ قانون و آئین نامه مالی دهیاری ها را مد نظر داشته و تلاش کنند خارج از ضوابط هیچگونه هزینه ای صورت نگیرد سپس مدرسان دوره مزبور به آموزش و ارائه مطالب درخصوص نحوه و چگونگی ثبت و ضبط و اهمیت تهیه صورت های مالی برابر با استاندارد های حسابداری و نحوه استفاده و بروز نمودن نرم افزار های مورد استفاده پرداختند. همچنیندر جهت اجرای بند 2 ضوابط مالی ( بخش ششم ) بخشنامه بودجه دهیاری ها و در راستای توانمند سازی و ب روز نمودن اطلاعات دهیاران و کارمندان دهیاری ها نسبت به قوانین و مقررات موضوعه در هر شهرستان یک دهیاری یک دهیاری به عنوان دهیاری مادر انتخاب گردید و مقرر شد دهیاری مادر مسئولیت اجرای برنامه های آموزشی را با هماهنگی این دفتر در شهرستان مربوطه انجام دهد.

عكس هاي مرتبط :

آرشیواخبارRSS
نسخه قابل چاپ
مجری سایت:شرکت سیگما